آئین نامه کمیسیون موارد خاص

این كمیسیون وضعیت دانشجویانی را كه جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشكل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی كه بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. جهت  آشنایی با آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص  میتوانی به فایل پیوست مراجعه نمائید

آئین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد

ضمیمهاندازه
PDF icon نامه کمیسیون موارد خاص.pdf80.79 کیلوبایت