اطلاعات گروه مهندسی صنایع

آشنایی با دوره کارشناسی مهندسی صنایع:

سایر رشته های مهندسی همواره در حوزه تخصصی خود با استفاده از تکنیک ها و دیدگاه های توانمندی عمل می کنند و این در شرایطی است بشر در دنیای

امروز در پی استفاده و به کارگیری روش های مختلف بدون گرایش به   تفکری خاص برای ارتقای بهره وری، بهینه سازی و بهبود بیشتر در   تمامی عرصه ها می باشد.

دیدگاه مهندسی صنایع که در این عرصه مزیتی رقابتی و به نوعی   انحصاری است، بهره گیری از تکنیکهای مختلف و کارامد را تسهیل   نموده و قابلیت پوشش دهنده شکاف های موجود در ساختارها و    سیستم ها را با حرکت به سمت تعالی نامحدود و به کارگیری روش های گوناگون به دنبال دارد . این قابلیت که شناختی هوشمندانه در   عرصه مدیریت مهندسی است با تاکید بر توانمندی منابع انسانی ،  به  دنبال چارچوب گسترده در حوزه تفکر و ساختاری شناور است تا   برای حل مسایل  مختلف جهان معاصر در تمامی عرصه ها ، حداقل  یک را ه حل ارایه دهد.

 

هدف دوره:

 

دوره مهندسی صنایع در مجتمع، با هدف پاسخگويي به درخواست حال و آينده صنايع ايران و با درنظر گرفتن برنامه دانشکده هاي مشابه دانشگاههاي معتبر جهان تدوين شده است.  هدف اين برنامه در مرحله نخست آماده کردن  دانشجو به وسيله دروس عمومي مهندسي، به منظور درک مسائل کلي مهندسي و در مرحله دوم آموزش و تربيت او بوسيله دروس تخصصي مهندسي صنايع براي پاسخگويي به نيازهايي است که کشور ما به نيروي انساني متخصص دراين زمينه دارد.

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهاي درسی این رشته 140 واحد بوده و به شرح زیر می باشد:

  • دروس تخصصی انتخابی: 28 واحد
  • دروس پایه: 22واحد
  • دروس اصلی و تخصصی: 70 واحد

 

  • دروس عمومی: 20 واحد

 

چارت گروه مهندسي صنايع به تفكيك ترم

فرم ها و اطلاعات مورد نياز دانشجويان :

لیست واحدهای دوره مهندسی صنایع (دانلود)

فرم پيشنهاد پروژه كارشناسي ( دانلود)

فرمت گزارش كارآموزي (دانلود)

 

اعضای گروه

مدیر گروه و عضو هیأت علمی: محمدرضا قریب

دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک

مرتبۀ علمی: استادیار

شمارۀ تلفن: 985151240136+

نشانی الکترونیکی: mech.gharib@gmail.com

 

معاون گروه: رضا وفاپور

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

نشانی الکترونیکی: reza.vafapour@gmail.com

 

عضو هیأت علمی: محمد قُدّوسی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مرتبۀ علمی: مربی

شمارۀ تلفن: 985151240149+

نشانی الکترونیکی: m.ghodoosi@torbath.ac.ir

ضمیمهاندازه
PDF icon Industrial.pdf53.23 کیلوبایت
فایل proposal format group.rar133.93 کیلوبایت
فایل proposal 1 format group.rar57.58 کیلوبایت