انتشارات دانشگاه

  معرفی:

شورای انتشارات دانشگاه تربت حیدریه در مهر ماه 1390 با اخذ پروانه تحت عنوان انتشارات دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با عنوان انتشارات دانشگاه تربت حیدریه به فعالیت ادامه می دهد. در این شورا، آثار اساتید دانشگاهی دریافت و در صورت تصویب به ارزیابان واجد شرایط جهت داوری ارسال خواهد شد. نتیجه داوری آثار با حضور متخصصین در شورا طرح و در صورت تصویب نهایی با رعایت درج نشانه دانشگاه تربت حیدریه و شماره و ترتیب چاپ روی جلد به دو صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر خواهند شد. جهت آشنایی با کتب چاپ شده انتشارات دانشگاه به آدرس (entesharat.torbath.ac.ir ) مراجعه نمایید.

 

 گردش کار:

1. ارائه فرم شماره 1 و 2 و 3 و مستندات لازم به مدیر گروه و تصویب در گروه آموزشی و تکمیل فرم 4 و 5 (تأیید گروه آموزشی) توسط گروه.

2.  ارجاع نامه کارتابل به دبیر شورای انتشارات (مدیر پژوهشی) جهت درخواست طرح کتاب در شورای انتشارات و تحویل مستندات لازم (فرم تأیید گروه آموزشی و صورتجلسه تصویب کتاب در شورای گروه،  فرم تکمیل شده اطلاعات اثر ، اطلاعات صاحب اثر و تعهدنامه صاحب اثر، رزومه تمامی نویسندگان و آخرین مدرک تحصیلی آن ها، پرینت یک نسخه چاپی کتاب و سی دی فایل Word و PDF نهایی کتاب مطابق دستورالعمل صفحه آرایی کتاب) جهت طرح در شورای انتشارات به دبیر شورای انتشارات.

تبصره: در صورتی که نگارنده اول غیر عضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه باشد می بایست ابتدا نامه درخواست انتشار کتاب را به نائب رئیس شورای انتشارات (معاونت پژوهشی دانشگاه) تحویل و سپس مستندات لازم  را به دبیر شورای انتشارات تحویل نمایند.

3.تصویب در شورای انتشارات

4.ارجاع سه سری پرینت کتاب توسط نویسنده به شورای انتشارات و  ارسال کتاب به سه داور (یکی از داوران می تواند بنا به نظر شورای انتشارات از بین داوران منتخب نگارنده انتخاب شود) و طرح نظر داوران در شورای انتشارات و تصمیم گیری و اصلاح کتاب توسط نگارنده بر مبنای نظر داوران.

5.تکمیل فرم قرارداد صاحب اثر و ارائه به دفتر انتشارات دانشگاه.

6.ارسال کتاب برای مجوز ارشاد و فیپا.

7.ارائه مجوز چاپ توسط شورای انتشارات و چاپ کتاب به صورت نسخ چاپی نوع 1 یا 2 یا الکترونیکی. 

آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1394)

دستورالعمل صفحه آرایی کتاب 

 فرم ها:

 فرم های نویسنده:

  1. فرم اطلاعات اثر و صاحب اثر (فرم شماره 1 و شماره 2)

  2. فرم تعهدنامه صاحب اثر (فرم شماره 3)

  3. فرم تاییدیه گروه (فرم شماره 4)

  4. فرم درخواست نویسنده (فرم شماره 5)

  5. فرم قراداد (فرم شماره 6)

فرم های دانشگاه:

  1. فرم ارزشیابی تألیف، تدوین و گردآوری

  2. فرم ارزشیابی ترجمه

 ارتباط با شورای انتشارات:

رئیس شورا: دکتر محمد حسن فتحی نسری

نائب رئیس شورا: دکتر جلیل فرزادمهر

دبیر شورا: دکتر فاطمه رستگاری پور

کارشناس فنی: دکتر امیر سالاری

تلفن: 51240-051 داخلی  172- 145 

نشانی الکترونیکی:entesharat.u@gmail.com

 

وبسایت انتشارات دانشگاه تربت حیدریه:

entesharat.torbath.ac.ir

ضمیمهاندازه
Microsoft Office document icon Arzeshyabi.doc74 کیلوبایت
Microsoft Office document icon Arzeshyabi-tarjomeh.doc73 کیلوبایت
Microsoft Office document icon Grooh.doc72 کیلوبایت
PDF icon صفحه آرایی- انتشارات دانشگاه تربت حیدریه.pdf143.93 کیلوبایت
PDF icon Entesharat (1).pdf238.39 کیلوبایت
PDF icon Entesharat (1).pdf132.39 کیلوبایت
Microsoft Office document icon قرارداد.doc62 کیلوبایت
Microsoft Office document icon Taahod name.doc61.5 کیلوبایت
Microsoft Office document icon 1.new_.doc107 کیلوبایت
فایل 4 and 5.docx13.55 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم شماره 1 و 2.doc106 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم شماره 3.doc62 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم شماره 4.doc73 کیلوبایت
Microsoft Office document icon قرارداد (2).doc61 کیلوبایت
فایل فرم شماره 5.docx16.04 کیلوبایت