انقلاب اسلامی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که مطابق با برنامه زمانی اعلام شده در سایت دانشگاه نسبت به واریز و ارسال فیش ثبت نام اقدام کرده اند (ترم تابستان 93-92) میرساند، منابع امتحانی درس انقلاب اسلامی  به قرار زیر است:

 

- درس انقلاب اسلامی:

نام کتاب: درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/  نویسندگان: محمد‌رحیم عیوضی، محمد‌جواد هراتی/  تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها/   ناشر:قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف

 

امتحان درس فوق در روز پنج شنبه مورخ 28 شهریور 1392 در محل دانشگاه تربت حیدریه برگزار خواهد شد.(امتحان انقلاب اسلامی ساعت 8 صبح و امتحان جمعیت و تنظیم خانواده ساعت 10 صبح خواهد بود)