اهداف و برنامه ها

چشم انداز، ماموریت، استراتژی و اهداف

پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه به عنوان تنها پژوهشکده تخصصی در حوزه زعفران، فعالیت های آموزشی، تحقیقات بنیادی و کاربردی در علوم مرتبط با کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و در نهایت بازاریابی و صادرات این محصول را با همکاری سایر ارگان های مرتبط با این حوزه بر عهده گرفته است.

 چشم انداز:

پژوهشکده زعفران در افق 1404 مهمترین مرجع ملی و بین المللی زعفران خواهد بود که توانسته است با تدوین اسناد، استانداردها و آیین نامه ها، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی و طرح‌های پژوهشی زمینه توسعه علم و تکمیل فرآیندهای زنجیره زعفران را فراهم ساخته و به تولید ثروت مبتنی بر دانش در کشور و توسعه پایدار صنعت زعفران کمک نماید.

اهداف استراتژیک:

  • 1. تدوین سند استراتژیک صنعت زعفران ایران
  • 2. ثبت برندجهانی زعفران ایران و حفظ اصالت ایرانی زعفران در دنیا
  • 3. افزایش میزان تولید در واحد سطح و ارائه راهکارهای کاهش هزینه تولید
  • 4. برنامه ریزی در جهت تولید محصول سالم و ارگانیک
  • 5. هدایت طرح های پژوهشی به سمت فرآوری زعفران و جلوگیری از عرضه فله و خام فروشی
  • 6. استانداردسازی بازارهای گل و پیاز زعفران (تدوین استانداردها، آیین نامه ها و تلاش در جهت اجرایی شدن آن‌ها)
  • 7. ارتقای استاندارد صنعت زعفران جهت ایجاد پشتوانه برند سازی
  • 8. تلاش در جهت تربیت نیرو های متخصص به جهت کار در زمینه پژوهش و تحقیق  زعفران.
  • 9. افزایش مشارکت و تشویق شرکت های دانش بنیان به فعالیت در زمینه های مختلف صنعت زعفران

ماموریت:
ماموریت پژوهشکده زعفران، گسترش و اشاعه دانش و اطلاعات علمی، مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه، مدیریت دانش، بومی سازی، عمومی سازی و کاربردی نمودن پژوهش‎‌های صورت گرفته و درحال انجام در حوزه زعفران و صنایع وابسته است که همگام با آخرین پیشرفت‌های علم و فناوری در پاسخ به نیازهای ملی با خلاقیت و نوآوری؛ به‌طور کارآ و اثر بخش  و با اولویت‌بندی برپایه منابع و نیازسنجی انجام می‌گیرد.
وبسایت: si.torbath.ac.ir
ایمیل: si@torbath.ac.ir
تلفن:  147 -  05152210143