دبیرخانه مجمع روسای دانشگاه های شهرستان

 معرفی :

 مجمع رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تربت حیدریه در مهر ماه 1390 و به همت دانشگاه تربت حیدریه در راستاي انسجام و هماهنگی در مدیریت آموزش عالی شهرستان تاسيس گرديده است.

 اهداف:

 •  کمک به شکل گیری کانونی برای برنامه ریزی آموزش عالی در شهرستان
 •  حمایت و هدایت فعالیتهای علمی و فناوری اساتید، داشجویان و دانش آموختگان شهرستان در  جهت پیشرفت منطقه
 • حفظ و حراست از حقوق مادي و معنوي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه
 • هم افزایی و همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان در پیشبرد برنامه های یکدیگر
 • اطلاع‌رساني و افزايش سطح آگاهي از برنامه ها و کاهش موازی کاری در مراکز آموزش عالی منطقه

 برنامه ها :

 • استفاده از امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي،سایت،كتابخانه تخصصي،خوابگاه، مرکز رفاهی اعضای مجمع از هم
 • برگزاری نمايشگاههاي تخصصي، مسابقات ،همایش ها، چشنواره هاي داخلي و بازديد از مراكز صنعتي و تحقيقاتي بطور مشترک
 • امكان حمايت از طرحهاي مشترك بين اعضاي هيات علمي و دانشجويان اعضا
 •  تبادل استاد
 •  ایجاد شرکت تعاونی رفاه دانشگاهیان با هدف  تصدی فعالیت هایی که توسط تمامی اعضای مجمع برون سپاری می شود و نیز تامین همه تجهیزات و مواد مصرفی
 •  تلاش برای تاسیس و اداره دفتر بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری در شهرستان
 • راه اندازی نشریه الکترونیکی، کتاب راهنما و سایت جامع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تربتحیدریه

اعضای مجمع:

 1.  معاونت استانداری و فرمانداری تربت حیدریه با مسئولیت جناب آقای مهندس فتحی نیا
 2.  نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با مسئولیت آقای خسروی
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه به ریاست جناب آقای دکتر علیزاده
 4. دانشگاه پیام نور  مرکز تربت حیدریه  به ریاست جناب آقای دکتر اولیایی
 5. دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه به ریاست جناب آقای دکتر خادمی
 6. دانشکده تربیت معلم شهید رجایی تربت حیدریه به ریاست جناب آقای دکنر سازگار
 7. آموزشکده فنی تربت حیدریه به ریاست جناب آقای مهندس افکاری
 8. دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز تربت حیدریه به ریاست جناب آقای دکتر وکیلیان
 9. معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش تربت حیدریه به ریاست آقای  جناب آقای نیروئی
 10. دانشگاه تربت حیدریه به ریاست  جناب آقای دکتر کرباسی

کمیسیون ها:

 1.  دانشجویی به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
 2.  کارآفرینی به ریاست دانشگاه پیام نور  مرکز تربت حیدریه  
 3.  پژوهشی به ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه ب
 4.  فرهنگی به ریاست دانشکده تربیت معلم شهید رجایی تربت حیدریه
 5.  آموزشی به ریاست آموزشکده فنی تربت حیدریه
 6.  نخبگان و مفاخر به ریاست دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز تربت حیدریه
 7.  تربیت بدنی و رفاهی به ریاست معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش تربت حیدریه
 8.  نوآوری به ریاست دانشگاه تربت حیدریه

 

مدیریت:

 1. رئیس مجمع:  رئیس مجمع هر دو سال به رای اکثریت اعضا از بین ایشان انتخاب می شود.از بدوا تاسیس در مهر 1390  دانشگاه تربت حیدریه به ریاست آقای دکتر علیرضا کرباسی ریاست مجمع را  به عهده دارند.
 2. دبیرخانه: در محل استقرار ریاست مجمع و در حال حاضر دانشگاه است.
 3. شورا:جلسات مجمع بصورت شورایی هر دو ماه یکبار  با دعوت ریاست مجمع و بصورت دوره ای در محل یکی از دانشگاه های عضو برگزار می شود.

ارتباط با دبیرخانه مجمع:

 ریاست: دکتر علیرضا کرباسی

تلفن:  05152299601

نشانی الکترونیکی:roasa.u@gmail.com

پیوندهای مفید: