دستاورد های علمی و پژوهشی پسته - اهداف و محور ها

اهداف برگزاری همایش:

1. فراهم آوردن محيطی مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهای مهندسان و دانشجويان بويژه در زمينه پسته در سراسر کشور در قالب مقالات و کنفرانس های علمی.

2. ايجاد بستری مناسب جهت آشنايی روزافزون دانشجويان و اساتيد دانشگاه های سراسر کشور يا صنايع فعال در سطح کشور.

3. ايجاد ارتباط هرچه بيشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ايجاد تعاملات علمی و صنعتی پويا.

4. ارتقاء سطح دانش محققین، کشاورزان و شرکت کنندگان در سمينار از طريق برگزاری کارگاه های آموزشی.

5. ايجاد هماهنگی و توسعه روابط بین فعالان عرصه تولید، صنعت و صادرات پسته.

6. معرفی شرکتها و صنايع فعال در بخش پسته کشور از طريق برگزاری نمايشگاه های جنبی.

 

 

محورهای همایش

1. باغبانی و تولید

2. آفات، بیماریها و علفهای هرز

3. فراوری، بسته بندی و صنایع وابسته

4. پزشکی و داروسازی

5. بازاریابی و تجارت

6. صادارات و استانداردها

 

تاریخهای مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 شهریورماه 1392

داوری و اعلام نتایج: 5 مهرماه 1392

واریز هزینه ها: 10 مهرماه

زمان برگزاری همایش: 17 مهرماه 1392

 

تلفن های تماس مستقیم با دبیرخانه علمی همایش

همراه:  09380659355 آقای مهندس علیپور

تلفن: 4-2299602-0531 داخلی 145 یا 153، فاکس: 2299601-0531