دستاورد های علمی و پژوهشی پسته - برگزار کنندگان و حامیان

رئیس همایش: دکتر علیرضا کرباسی

دبیر کل همایش: مهندس زمان زاده

دبیر کمیته علمی: دکتر احمد احمدیان

دبیر کمیته اجرایی: مهندس محمدی

دبیرخانه علمی همایش: مهندس مهدی علیپور

 

برگزارکنندگان همایش:

دانشگاه تربت حیدریه

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی تربت حیدریه

مدیریت جهاد کشاورزی مه ولات

فرمانداری شهرستان مه ولات

دانشگاه پیام نور واحد مه ولات

ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد

نظام صنفی کشاورزی مه ولات

 

حامیان همایش:

موسسه تحقیقات پسته کشور

کانون هماهنگی دانش و صنعت پسته

انجمن پسته ایران

کارخانه فراوری و بسته بندی پسته نیک فرجام

شرکت کشاورزی و دامپروری طوس داشت

کارخانه ضبط پسته فرشی و پسران

ترمینال ضبط پسته علی زارع

سایر شرکت ها و موسسات مرتبط که علاقمند به حمایت و همکاری باشند می توانند درخواست خود را به ادرس دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.