دفتر ریاست

 

معرفی مسئول دفتر ریاست و شرح وظایف

 

نام ونام خانوادگي : علی اکبر ایزدی

سمت :  مسئول دفتر ریاست

شماره تماس : 52299634-051 داخلی 104

فکس: 52299601-051

پست الکترونیک : info.thu@gmail.com

 

شرح وظايف دفتر ریاست

 • ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه  و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري آنها
 • دريافت و ثبت نامههاي ارسالي از واحدهاي مختلف جهت ارايه به رئيس دانشگاه  و حصول اطمينان از پاسخگويي به موقع مكاتبات حوزه رياست
 • تهيه پيشنويس و صدور نامه هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه  به واحدهاي مختلف
 • تهيه پيشنويس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامهها و دعوتنامههاي صادره
 • پيگيري و اجراي دستورات رئيس دانشگاه  
 • جوابگوئي و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع با واحدهاي مختلف دانشگاه
 • تنظيم برنامههاي كاري و ملاقات رئيس دانشگاه  
 • دعوت افراد جهت تشكيل جلسات و كميسيونها
 • انجام اقدامات  و هماهنگی‌های لازم برای بر پايي ملاقاتهای عمومی، سخنرانیها و ... در مواقع لزوم
 • دقت و نظارت در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه در اختيار
 • دريافت و ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه
 • تنظيم صورتجلسات حوزه رياست
 • تشكيل جلسات، تنظيم برنامههاي نشستها، هماهنگي در برگزاري مراسم‌ها و فعاليتهاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليتها
 • ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه  به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه
 • انجام امور مربوط به دعوت از شخصيتهاي علمي و سياسي و... كشور با همكاري واحدهاي ذيربط و انجام تشريفات مربوطه
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه  

 

 

ساعات ملاقات با رياست محترم دانشگاه :

خواهشمند است جهت هماهنگي هاي لازم ( يك روز قبل ) به مسئول دفتر رياست دانشگاه مراجعه يا تماس حاصل فرماييد.