دومین همایش ملی زعفران - اهداف و محور ها

اهداف برگزاری همایش:

1. ارتقاء سطح دانش محققین، کشاورزان و شرکت کنندگان در همایش از طريق برگزاری کارگاه های آموزشی. و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه زعفران

2. فراهم آوردن محيطی مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهای محققین و پژوهشگران کشور در قالب مقالات علمی و کارگاههای آموزشی.

3. ايجاد بستری مناسب جهت آشنايی پژوهشگران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه های کشور يا صنايع فعال در زمینه زعفران.

4. ايجاد هماهنگی و توسعه روابط بین فعالان عرصه تولید، صنعت و صادرات پسته.

           5. معرفی شرکتها و صنايع فعال در بخش زعفران کشور از طريق برگزاری نمايشگاه های جانبی

 

محورهای همایش:

کشاورزی

اقتصاد و بازاریابی

فرآوری، بسته بندی و صنایع وابسته

صادرات

پزشکی و داروسازی

و سایر موضوعات وابسته

 

تاریخهای مهم:

مهلت ارسال مقالات: 15 مهرماه 1392

داوری و اعلام نتایج: 25 مهرماه 1392

مهلت واریز هزینه ها: 30 مهرماه

تاریخ برگزاری همایش: 8 آبانماه 1392

 

تلفن های تماس مستقیم با دبیرخانه علمی همایش

همراه:  09151300507 آقای مهندس علیپور

تلفن: 4-2299602-0531 داخلی 145 یا 153، فاکس: 2299601-0531