روابط عمومی

                                                                                                                

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه با اهداف ذیل به فعالیت مشغول می باشد:

    1- جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به دانشگاه

    2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با دانشگاه

    3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با ریاست دانشگاه و دیگر مسئولین

    4- همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط دانشگاه و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها

    5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز دیگر ادارات

    6- همكاری مستمر در برگزاری مراسمات مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

    7- انجام امور انتشاراتی و چاپی دانشگاه در حوزه های مختلف

    8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه

    9- همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان

    10- انجام امور سمعی و بصری دانشگاه

    11- تهیه مقدمات همایش ها، نشست ها،جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

    12- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

    13- ارسال اخبار و گزارشات دانشگاه  به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری حسب دستور مقام مافوق

    14- همكاری در زمینه تشكیل جلسات معاونت های دانشگاه

    15- همکاری در تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه ها،اخبار و مسائل دانشگاه در ابعاد مختلف

 

 

 

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل:

مهندس سیداحسان یثربی نائینی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول روابط عمومی:

مهندس مهدی علیپور

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

 

 

 

تماس با ما:

تربت حيدريه، كيلومتر 7 محور تربت حيدريه – مشهد، دانشگاه تربت حيدريه  اتاق 306

تلفن تماس : 52299634-051 داخلي 139