مدیر گروه تولیدات گیاهی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه تولیدات گیاهی                                                                                      

سوابق تحصیلی:

لیسانس زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه دولتی ارومیه

فوق لیسانس زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

اعضا هیات علمی  :

 

 

آدرس پست الکترونیکی مدیر گروه :

h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com

تلفن دفتر : 52299634-051 داخلي 159