مدیر گروه تولیدات گیاهی

دکتر ایمان یوسفی جوان

مدیر گروه تولیدات گیاهی                                                                                      

سوابق تحصيلي

کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح نباتات از دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گرايش اصلاح نباتات از دانشگاه بروجرد

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی - گرايش گیاهی مولکولی از دانشگاه توشا ایتالیا

 

اعضا هیات علمی  :

اساتید مدعو :

آدرس پست الکترونیکی مدیر گروه :

iman.javan@yahoo.com

تلفن دفتر : 52299634-051 داخلي 177

 

 

ضمیمهاندازه
Image icon Untitled.png648.76 کیلوبایت