مدیر گروه زیست فناوری کشاورزی

دکتر ایمان یوسفی جوان

مدیر گروه تولیدات گیاهی                                                                                      

سوابق تحصيلي

کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح نباتات از دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گرايش اصلاح نباتات از دانشگاه بروجرد

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی - گرايش گیاهی مولکولی از دانشگاه توشا ایتالیا

E-mail: hasanfeizi@yahoo.com

تلفن:051-52299634 داخلی 192

 

 

اطلاعات گروه زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی(

 اعضاء هیات علمی: 

1- دکتر مسعود علی پناه        مرتبه: دانشیار   رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی دامی  تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 115      ایمیل:  

2- دکتر حسن فیضی             مرتبه: استادیار   رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: hasanfeizi@yahoo.com 

3- دکتر ایمان یوسفی جوان  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی گیاهی تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 177     ایمیل: iman.javan@yahoo.com

4- دکتر حامد کاوه                  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 191    ایمیل:h.kaveh@profs.torbath.ac.ir

5- دکتر احمد احمدیان            مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا زراعت                    تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 193      ایمیل:  

6- دکتر امیر سالاری              مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا آبیاری                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 139      ایمیل:  

7- دکتر حسین صحابی          مرتبه: مربی        رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: hsahabi1351@gmail.com 

8- دکتر محبوبه ناصری          مرتبه: مربی         رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: