مدیر گروه زیست فناوری کشاورزی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه تولیدات گیاهی ، گیاهان دارویی و زیست فناوری                                                                                    

سوابق تحصيلي:

لیسانس زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه دولتی ارومیه

فوق لیسانس زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

E-mail:

 h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com 

تلفن:051-52299634 داخلی 159

 

 

اطلاعات گروه زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی(

 اعضاء هیات علمی: 

1- دکتر مسعود علی پناه        مرتبه: دانشیار     رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی دامی  تلفن: 5-52299602 051    داخلی: 115      ایمیل:  

2- دکتر حسن فیضی             مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051     داخلی: 192      ایمیل:  hasanfeizi@yahoo.com 

3- دکتر ایمان یوسفی جوان  مرتبه: استادیار     رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی گیاهی تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 177     ایمیل:  iman.javan@yahoo.com

4- دکتر حامد کاوه                  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051    داخلی: 191    ایمیل: h.kaveh@profs.torbath.ac.ir

5- دکتر احمد احمدیان            مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا زراعت                    تلفن: 5-52299602 051    داخلی: 193      ایمیل:  

6- دکتر حسین صحابی           مرتبه: استادیار     رشته تحصیلی: دکترای زراعت                تلفن: 5-52299602 051    داخلی:  159     ایمیل:  h.sahabi@torbath.ac.ir

 

 
ضمیمهاندازه
Image icon 26 - Copy.jpeg60.76 کیلوبایت