مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات مدیر گروه:

 

دکتر مهدی بشیری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری با گرایش فرسایش و رسوب

 

شماره تماس: 52299634-051 داخلی 175

شماره فکس: 52299632-051

نشانی: خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده مشهد، بعد از پل هوایی، دانشگاه تربت حیدریه، گروه مرتع و آبخیزداری

کدپستی: 9516168595

پست الکترونیکی: me.bashiri@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش محل اخذ
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزاری دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتری تخصصی (Ph.D) علوم و مهندسی آبخیزداری فرسایش و رسوب دانشگاه تربیت مدرس

 

(ورود به صفحه شخصی)

 

برنامه حضور مدیر گروه در نیمسال دوم تحصیلی ۹۴-۹۵