مدیر گروه کامپیوتر

 

   

 

                      

ضمیمهاندازه
Microsoft Office document icon Resume-Ehsan Yasrebi.doc65.5 کیلوبایت