مدیر گروه گیاهان دارویی

دکتر ایمان یوسفی جوان

مدیر گروه گیاهان دارویی                                                                                      

سوابق تحصيلي

کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش اصلاح نباتات از دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گرايش اصلاح نباتات از دانشگاه بروجرد

دکتری بیوتکنولوژی گیاهی - گرايش گیاهی مولکولی از دانشگاه توشا ایتالیا

آدرس پست الکترونیکی :

iman.javan@yahoo.com

تلفن دفتر : 52299634-051  داخلي 177

 

اعضا دیگر هیات علمی گروه شامل:

دکتر مسعود علی پناه- دانشیار علوم دام

دکتر حسن فیضی- استادیار اکولوژی گیاهان زراعی

دکتر احمد احمدیان- استادیار زراعت

مهندس حسین صحابی- مربی و دانشجوی دکتری زراعت

دکتر حامد کاوه- استادیار  باغبانی