مدیر گروه گیاهان دارویی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی                                                                                      

سوابق تحصيلي:

لیسانس زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه دولتی ارومیه

فوق لیسانس زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

آدرس پست الکترونیکی :

h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com

 

تلفن دفتر : 52299634-051  داخلي 159

 

اعضای هیات علمی گروه شامل:

دکتر حسین صحابی- استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی

دکتر مسعود علی پناه- دانشیار علوم دام

دکتر حسن فیضی- استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی

دکتر احمد احمدیان- استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی

دکتر ایمان یوسفی جوان- استادیار بیوتکنولوژی

دکتر حامد کاوه- استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی

دکتر محبوبه ناصری- استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی

 

ضمیمهاندازه
Image icon 26 - Copy.jpeg60.76 کیلوبایت