معرفي رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي

معرفی رشته مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

 

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی ، از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی بتدریج مطرح شد و با سیر تکاملی اش امروزه بشکل یک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را بخوبی مشخص می کند. دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، می توانند در زمینه های مختلف تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخشها مسؤولیتهایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسؤولیتها به شرح زیر است:.

 

1- تهیه و تدوین طرحهای کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها.

2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح.

3- بررسی و مطالعه اقتصادی طرحهای عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها، سردخانه ها و.....

4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحدهای کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی.

5- بررسی هزینه ها و درآمدهای تولیدات کشاورزی.

6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید.

7- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور.

8- همکاری با مهندسان مشاور طرحهای کشاورزی منطقه ای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها.

9- ارائه طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی.

10- آموزش نظریه های علمی اقتصاد کشاورزی.

 

دانشگاه تربت حیدریه در رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی، مقطع کارشناسی از مهر ماه سال 1391 و رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد از مهر ماه 1392 دانشجو می پذیرد.

 

 ---(دروس رشته و گرایشها)---

 

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی دریافت فایل
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دریافت فایل
چارت هشت ترمی دروس دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی دریافت فایل
چارت ترمی دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی دریافت فایل

 

 ---(اعضای هیات علمی و مدعو گروه )---

 
۱- اعضا هیات علمی

دکتر تکتم محتشمی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) اقتصاد کشاورزی، گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران 

آدرس پست الكترونيكي: t.mohtashami@gmail.com

شماره تماس داخلی: 185

 

دکتر فاطمه رستگاری پور

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) اقتصاد کشاورزی، گرایش اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه زابل

آدرس پست الكترونيكي: rastegaripour@gmail.com 

شماره تماس داخلی: 145

 

۲- اساتید مدعو

دکتر مرتضی یعقوبی

دکتری تخصصی (Ph.D.) اقتصاد کشاورزی، گرایش اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس پست الكترونيكي: morteza.yaghoobi@gmail.com 

 

مهندس سید حسین محمدزاده

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گرایش بازاریابی، دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس پست الکترونیکی: h_mohammadzadeh15@yahoo.com

 

مهندس اعظم نجاتیان پور

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، گرایش بازاریابی، دانشگاه شیراز

آدرس پست الکترونیکی: nejatianpour84@gmail.com

 

مهندس ناهید بذرگر  

کارشناسی ارشد اقتصاد 

آدرس پست الکترونیکی: na_ba1987@yahoo.com

 
ضمیمهاندازه
PDF icon BscAgEcoCurriculum1392.pdf4.91 مگابایت
PDF icon MscAgEcoCurriculum1392.pdf2.79 مگابایت
فایل ارشد.docx14.24 کیلوبایت
PDF icon چارت 8 ترمی کارشناسی49.52 کیلوبایت