معرفی مدیران و کارکنان حوزه اداری

مدیر امور اداری:

نام : حسن

نام خانوادگی : سپهری

تحصیلات : لیسانس

تلفن تماس : 4-52299602-051  داخلی : 111

آدرس پست الکترونیکی :   h.sepehri85@yahoo.com

 

کارکنان اداری و اطلاعات تماس:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
محمد انصاری کارشناس امور اداری 189
نسرین مهدیان مقدم مسئول دبیرخانه مرکزی  104
محبوبه نوروزی مسئول تنظیم قراردادها 132
علی اکبر ایزدی کارشناس امور اداری 156