معرفی مدیران و کارکنان حوزه مالی

 

مدیر امور مالی 

نام : حسن

نام خانوادگی : سپهری

تحصیلات : لیسانس

تلفن تماس : 4-52299602-051  داخلی : 111

آدرس پست الکترونیکی :   h.sepehri85@yahoo.com

 

معرفی کارکنان و اطلاعات تماس:

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
علی اقبالی کارشناس حسابداری 144
محبوبه نوروزی کارشناس حسابداری 132
مرضیه قدرتی کارشناس امور مالی 141
مهدی ابراهیمی کارپرداز 145
محمد انصاری انباردار 189
مسعود نیکورفتار امین اموال و حسابدار 138