معرفی پژوهشکده زعفران

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

(مجتمع علمی_ پژوهشی و فرهنگی)

Saffron Institute (SI)

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در جنوب غربی پارک جنگلی پیشکوه در تاریخ 3/3/86 با اقدام به ساخت بنای مجتمع از محل اعتبارات ریاست جمهوری آماده راه اندازی و نهایتا در 1/9/91 با اتمام ساختمان پژوهشکده آماده بهره گردید. این پژوهشکده در اسفند سال 1391 از دانشگاه فردوسی منفک شده و بطور رسمی تحویل دانشگاه تربت حیدریه گردید. در حال حاضر پژوهشکده زعفران با ترکیب اعضای زیر و با همکاری سایر نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی در حال انجام فعالیت های پژوهشی، ترویجی، آموزشی، راهبردی و فرهنگی می باشد.

رئیس پژوهشکده: دکتر حامد کاوه - دکتری باغبانی

معاون پژوهشکده: مهندس عباس جلالی - کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

مدیر گروه فناوری و تولید: آقای دکتر فیضی

مدیر گروه بازاریابی و اقتصاد: خانم دکتر محتشمی

مدیر گروه فرآوری و کنترل کیفیت: خانم دکتر حیدری

کارپرداز و تأسیسات: محمدحسن دعواتی

نگهبان و خدمات: حسین دعواتی

 

تماس با ما:

http://si.torbath.ac.ir

ایمیل:

si@torbath.ac.ir

تلفن تماس: 47-52210145-051