کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی- اهداف و محورها

دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد با همکاری دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه و موسسه تحقیقات حجامت ایران و نظام صنفی کارهای کشاورزی تربت حیدریه و حمایت شرکت­ها و موسسات مرتبط با طب سنتی و گیاهان دارویی، همایشی با عنوان "کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی" برگزار نماید.

محورهای همایش

  1. کشاورزی و منابع طبیعی
  2. پزشکی، دامپزشکی و طب سنتی
  3. صنعت و اقتصاد
  4. سبک زندگی
  5. و سایر موضوعات وابسته

 

تاریخهای مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 25 آبانماه 13

داوری و اعلام نتایج: 29 آبانماه 1392

واریز هزینه ها: 30 آبانماه

زمان برگزاری همایش: 8 آذرماه 1392

توجه: با توجه به استقبال پژوهشگران عزیز امکان ارسال مقاله تا 25 آبانماه تمدید شد لذا نتایج داوری تا 29 آبانماه اعلام و پژوهشگران عزیز تا 2 آذر ماه فرصت دارند تا هزینه های همایش را واریز و مقاله کامل خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

تلفن های تماس مستقیم با دبیرخانه علمی همایش

همراه:  09151300507 آقای مهندس علیپور

تلفن: 4-2299602-0531 داخلی 145 یا 153، فاکس: 2299601-0531