کاربرگ های پژوهشی

 نشریات علمی

فهرست مجلات 2015 JCR

فهرست مجلات معتبر داخلی وزارت علوم -شهریور 1395

فهرست مجلات Scopus2016

فهرست مجلات ISC

فهرست مجلات لغو اعتبار شده داخلی

فهرست مجلات نامعتبر خارجی 

طرح های پژوهشی

الف ) طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 

   مراحل تصویب و اجرای طرح پژوهشی دورن دانشگاهی به شرح ذیل میباشد:
  1. تهیه پروپوزال مطابق فرمت مورد تایید مدیریت پژوهشی دانشگاه
  2. تصویب پروپوزال در جلسه گروه مربوطه
  3. تصویب پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
  4. عقد قرارداد اجرای طرح بین مدیریت پژوهشی دانشگاه و مجری
  5. تکمیل فرم درخواست 25 درصد هزینه اجرای طرح
  6. اجرای طرح مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال
  7. تکمیل اجرای طرح و تحویل گزارش نهایی طرح مطابق با فرمت مورد تایید مدیریت پژوهشی دانشگاه
  8. تکمیل فرم درخواست 50 درصد هزینه اجرای طرح
  9. چاپ مقاله مستخزج از اجرای طرح
  10. تکمیل قرم درخواست 25 درصد نهایی هزینه اجرای طرح
  11. صدور گواهی خاتمه اجرای طرح

  فرمهای مورد نیاز

   

  ب) طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

   مراحل تصویب و اجرای طرح پژوهشی برون دانشگاهی به شرح ذیل میباشد:

  1. دریافت موضوعات پژوهشی از طریق دفتر پژوهشی یا سایر سازمان ها 
  2. تدوین پروپوزال مطابق فرمت سازمان مربوطه و ارسال به سازمان جهت طرح در شورای پژوهشی سازمان و تصویب 
  3. عقد قرارداد مجری با دانشگاه و دانشگاه با سازمان پس از تصویب پروپوزال در سازمان 
  4. انجام موارد ذکر شده در قرارداد و ارائه گزارش­های دوره­ای به دفتر پژوهشی دانشگاه و تحویل دانشگاه به سازمان
  5. تسویه حساب­های دوره­ای با سازمان توسط مجری با معرفی دانشگاه و واریز پول به حساب دانشگاه و تسویه مجری با دانشگاه
  6. تهیه گزارش نهایی طرح و سایر موارد لازم برای اختتام طرح (این موارد در حین قرارداد با سازمان مشخص می­شود) و تسویه نهایی سازمان با دانشگاه و دانشگاه با مجری و دریافت گواهی اختتام طرح از سازمان
   
  فرمهای مورد نیاز

        

   درخواست حق التشویق چاپ مقاله

   دستورالعمل دریافت حق التشویق مقالات به شرح زیر میباشد:

                             
   1. چاپ مقاله در مجله معتبر
   2. تصویب چاپ مقاله در گروه
   3. ارائه مستندات و تصویب چاپ مقاله در شورای پژوهشی دانشگاه

        

   درخواست هزینه شرکت در همایشهای علمی

   دستورالعمل شرکت در همایشهای داخلی، خارجی و کارگاههای معتبر آموزشی به شرح زیر میباشد:

   الف ) همایشهای خارجی

   1. پذیرش مقاله به صورت سخنرانی در همایشهای معتبر خارجی و ارائه مستندات به گروه مربوطه
   2. تایید گروه 
   3. تصویب در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
   4. تکمیل فرم درخواست پیش پرداخت
   5. حضور در همایش
   6. ارائه مستندات و تسویه حساب (حداکثر یک ماه پس برگزاری همایش)

    

   ب) همایشهای داخلی و کارگاههای آموزشی

   1. پذیرش مقاله در همایشهای معتبر داخلی یا ثبت نام در کارگاه آموزشی و ارائه مستندات و فرم شماره 1 به گروه مربوطه
   2. تایید گروه
   3. تصویب در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
   4. حضور در همایش
   5. ارائه مستندات و تکمیل فرم شماره 2 به مدیریت پژوهشی دانشگاه  (حداکثر یک ماه پس برگزاری همایش)

   ج)  برگزاری همایش 

               فرم درخواست برگزاری همایش

        

    پایه سالیانه اعضای هیات علمی

   دستورالعمل درخواست ترفیع پایه سالانه به شرح زیر میباشد:

   1. تکمیل فرم ها و مدارک ضمیمه
   2. تصویب ترفیع در گروه آموزشی در گروه
   3. ارائه مستندات و تصویب ترفیع در شورای ترفیع دانشگاه

        

   تشکیل هسته های پژوهشی

   دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی

   1.  
   2. تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
   3. تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه

    

    

    


    

   تشکیل هسته های پژوهشی دانشجو محور

   دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی و طرح پژوهشی دانشجو محور

   1. پیشنهاد تشکیل هسته پژوهشی دانشجو محور یا پروپوزال به شورای گروه و تصویب در شورا
   2. تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

    

    

    


   حمایت استاد راهنما از پایان نامه دانشجوی تحصیلات تکمیلی از محل گرنت

   دستورالعمل حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

   1. ارسال نامه درخواست حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و اعلام مبلغ حمایت از طریق کارتابل همزمان یا پس از تصویب پروپوزال به مدیریت تحصیلات تکمیلی 
   2. تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   3. تکمیل فرم درخواست کمک هزینه و قرارداد طرح پژوهشی شماره 3 توسط استاد راهنما و ارائه به مدیریت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
    


    

   حمایت  از پایان نامه های مرتبط با زعفران (ویژه دانشجویان خارج از دانشگاه تربت حیدریه)

   دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی

                1.    ارائه درخواست دانشجو.

   2.    ارائه معرفی نامه از مدیر پژوهشی یا مدیرگروه مربوطه مبنی بر تأیید استاد راهنما و موضوع پایان ­نامه.

   3.   ارائه مدارک به رئیس پژوهشکده زعفران و طرح و تصویب موضوع پایان نامه در شورای پژوهشکده زعفران

   4.    تکمیل قرارداد توسط دانشجو

   5.    ارائه گزارش پیشرفت کار در تمامی مراحل تدوین پایان­نامه به پژوهشکده

   6.    دانشجو موظف است در پایان کار یک مجلد از پایان­نامه (گالینگور) را به همراه لوح فشرده (نسخه الکترونیکی Word و pdf) به پژوهشکده تحویل نماید.

   7.    دانشجو موظف است عبارت «این پایان­نامه با حمایت مالی- علمی پژوهشکده زعفران تربت حیدریه انجام شده است» را در صفحه اول پایان­نامه و همچنین صفحه سپاسگزاری درج نماید.

   8.    درصورت چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخل و خارج کشور و همایش­ها ذکر عبارت «این پژوهش با حمایت مالی-علمی پژوهشکده زعفران تربت حیدریه انجام شده است» در قسمت سپاسگزاری الزامی است.