کاربرگ های پژوهشی

 نشریات علمی

فهرست مجلات 2015 JCR

فهرست مجلات معتبر داخلی وزارت علوم -شهریور 1395

فهرست مجلات Scopus2016

فهرست مجلات ISC

فهرست مجلات لغو اعتبار شده داخلی

فهرست مجلات نامعتبر خارجی 

طرح های پژوهشی

الف ) طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

   مراحل تصویب و اجرای طرح پژوهشی دورن دانشگاهی به شرح ذیل میباشد:
  1. تهیه پروپوزال مطابق فرمت مورد تایید مدیریت پژوهشی دانشگاه
  2. تصویب پروپوزال در جلسه گروه مربوطه
  3. تصویب پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
  4. عقد قرارداد اجرای طرح بین مدیریت پژوهشی دانشگاه و مجری
  5. تکمیل فرم درخواست 25 درصد هزینه اجرای طرح
  6. اجرای طرح مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال
  7. تکمیل اجرای طرح و تحویل گزارش نهایی طرح مطابق با فرمت مورد تایید مدیریت پژوهشی دانشگاه
  8. تکمیل فرم درخواست 50 درصد هزینه اجرای طرح
  9. چاپ مقاله مستخرج از اجرای طرح
  10. تکمیل فرم درخواست 25 درصد نهایی هزینه اجرای طرح
  11. صدور گواهی خاتمه اجرای طرح

  فرمهای مورد نیاز

   

  ب) طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

   مراحل تصویب و اجرای طرح پژوهشی برون دانشگاهی به شرح ذیل می باشد:

  1. دریافت موضوعات پژوهشی از طریق دفتر پژوهشی یا سایر سازمان ها 
  2. تدوین پروپوزال مطابق فرمت سازمان مربوطه و ارسال به سازمان جهت طرح در شورای پژوهشی سازمان و تصویب 
  3. عقد قرارداد مجری با دانشگاه و دانشگاه با سازمان پس از تصویب پروپوزال در سازمان 
  4. انجام موارد ذکر شده در قرارداد و ارائه گزارش ­های دوره ­ای به دفتر پژوهشی دانشگاه و تحویل دانشگاه به سازمان
  5. تسویه حساب­های دوره ­ای با سازمان توسط مجری با معرفی دانشگاه و واریز پول به حساب دانشگاه و تسویه مجری با دانشگاه
  6. تهیه گزارش نهایی طرح و سایر موارد لازم برای اختتام طرح (این موارد در حین قرارداد با سازمان مشخص می­شود) و تسویه نهایی سازمان با دانشگاه و دانشگاه با مجری و دریافت گواهی اختتام طرح از سازمان
   
  فرمهای مورد نیاز

        

   درخواست حق التشویق چاپ مقاله

   دستورالعمل دریافت حق التشویق مقالات به شرح زیر می باشد:                

   1. چاپ مقاله در مجله معتبر
   2. تصویب چاپ مقاله در گروه
   3. ارائه مستندات و تصویب چاپ مقاله در شورای پژوهشی دانشگاه

        

   درخواست هزینه شرکت در همایشهای علمی

   دستورالعمل شرکت در همایش های داخلی، خارجی و کارگاه های معتبر آموزشی به شرح زیر می باشد:

   الف ) همایشهای خارجی

   1. پذیرش مقاله به صورت سخنرانی در همایش های معتبر خارجی و ارائه مستندات به گروه مربوطه
   2. تایید گروه 
   3. تصویب در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
   4. حضور در همایش
   5. ارائه مستندات و تسویه حساب (حداکثر یک ماه پس برگزاری همایش)

    

   ب) همایش های داخلی و کارگاه های آموزشی

   1. پذیرش مقاله در همایش های معتبر داخلی یا ثبت نام در کارگاه آموزشی و ارائه مستندات  به گروه مربوطه
   2. تایید گروه
   3. تصویب در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
   4. حضور در همایش
   5. ارائه مستندات و تکمیل فرم درخواست هزینه شرکت در همایش به مدیریت پژوهشی دانشگاه  

   ج)  برگزاری همایش 

               فرم درخواست برگزاری همایش

        

    پایه سالیانه اعضای هیات علمی

   دستورالعمل درخواست ترفیع پایه سالانه به شرح زیر می باشد:

   1. تکمیل فرم ها و مدارک ضمیمه
   2. تصویب ترفیع در گروه آموزشی در گروه
   3. ارائه مستندات و تصویب ترفیع در شورای ترفیع دانشگاه

        

   هسته های پژوهشی اساتید

   دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی

   1.            1. تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
   2.          


    

   هسته های پژوهشی دانشجو محور

   دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی دانشجو محور

   1. پیشنهاد تشکیل هسته پژوهشی دانشجو محور یا پروپوزال به شورای گروه و تصویب در شورا
   2. تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه


   حمایت استاد راهنما از پایان نامه دانشجوی تحصیلات تکمیلی از محل گرنت

   دستورالعمل حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد

   1. ارائه مستندات و تصویب در گروه آموزشی
   2. تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
    


    

   حمایت  از پایان نامه های مرتبط با زعفران (ویژه دانشجویان خارج از دانشگاه تربت حیدریه)

   دانشگاه تربت حیدریه از پایان نامه های مرتبط با زعفران حمایت مالی می کند. 

   ضمیمهاندازه
   Microsoft Office document icon حق التشویق مقاله.doc73.5 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon قرارداد طرح پژوهشی.doc71 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست هزینه طرح.docx28.3 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon پروپوزال طرح پژوهشی.doc125 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه.docx30.2 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon فرم پیشنهاد تشکیل هسته اساتید .doc46.5 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست تشکیل هسته .docx47.67 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست هزینه طرح .docx28.93 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon فرم طرح پژوهشی.doc68 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon درخواست شرکت در همایش داخلی.doc81.5 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon درخواست برگزاری همایش.doc269.5 کیلوبایت
   فایل درخواست شرکت در همایش خارجی.docx24.03 کیلوبایت
   فایل ترفیع.docx48.77 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon راهنمای گزارش طرح.doc171 کیلوبایت
   فایل JCR 2015.xlsx1.52 مگابایت
   PDF icon فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم - شهریور 95.pdf1.79 مگابایت
   فایل scopus 2016.docx20.84 کیلوبایت
   Office spreadsheet icon نشریات ISC.xls345 کیلوبایت
   PDF icon laghv shode.pdf94.62 کیلوبایت
   Office spreadsheet icon blacklist95.07.12.xls115.5 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست هزینه طرح .docx28.78 کیلوبایت
   فایل 1.docx28.27 کیلوبایت
   فایل 2.docx28.73 کیلوبایت
   فایل 3.docx29.5 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon درخواست شرکت در همایش داخلی .doc64.5 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon فرم درخواست هزینه شرکت در همایش داخلی.doc70.5 کیلوبایت
   Microsoft Office document icon راهنمای گزارش طرح_0 (1).doc171.5 کیلوبایت
   فایل فرم درخواست تشکیل هسته .docx47.67 کیلوبایت