کارکنان واحد انفورماتیک

مدیر انفورماتیک

نام : آرش

نام خانوادگی : دلداری

تحصیلات : دکتری کامپیوتر

 

سایر  کارکنان و اطلاعات تماس:

 

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس
مهندس محمد افکاری کارشناس انفورماتیک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 161
مهندس سعید شیبانی کارشناس انفورماتیک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 190