کنگره ابوسعید ابوالخیر مهنه- اهداف و محورها

ابوسعید فضل‌الله بن احمد بن محمد بن ابراهیم مشهور به ابوسعید ابوالخیر مهنه ای عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است(۳۵۷-۴۴۰ قمری) است.ابن سینا پس از دیدار با ابوسعید گفته‌است که هر چه من می‌دانم او می‌بیند.هرمان اته، خاورشناس نامی آلمانی او را از مبتکرین رباعی، که زاییده طبع است، می داند. او اولین شاعر است که شعر خود را منحصراً به شکل رباعی سرود و بر خلاف اسلاف خود نقشی از نو بر آن زد .مقبره‌ای در روستای مهنه از توابع شهرستان مه ولات (در حوالی شهرستان تربت حیدریه) به او منتسب می باشد. با توجه به اینکه یونسکو ابوسعید را یکی از چهار چهره برجسته فرهنگی سال2012 معرفی کرد و اینکه تاکنون در هیچ نقطه ای از کشور، کنگره ی بزرگداشتی برای وی برگزار نگردیده است، دانشگاه تربت حیدریه و فرمانداری شهرستان مه ولات با هماهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این کنگره بزرگداشت این عارف نامی را  برگزار خواهند کرد.

 

محورهای پیشنهادی مقالات:

الف) زندگی نامه ابوسعید:
• 1- نقد و بررسی منابع موجود
• 2- استادان ابوسعید و تحصیلات او

• 3- شاگردان ابوسعید و نوع آموزش او
• 4- دانشمندان معاصر ابوسعید
• 5- دانشهای مورد علاقه ابوسعید
• 6- فعالیتهای اجتماعی ابوسعید
• 7- ابوسعید و حکومتهای زمان
• 8- نقد و نظر در کتابهایی که به ابوسعید و زندگی او پرداخته
• ب) اندیشه های اخلاقی:
• 1- درسهای اخلاق ابوسعید
• 2- اخلاق پذیرفته شده در دوران ابوسعید
• 3- اخلاق اسلامی و اندیشه های ابوسعید
• 4- ارزش جانمایه های اخلاقی در سخنان ابوسعد
• 5- علوم اخلاق در روزگار ابوسعید
• 6- کتاب اسرار التوحید و جایگاه اخلاقی آن
• 7- مقایسه اندیشه های اخلاقی ابوسعید و آثار دوره های بعد

پ) اندیشه های عرفانی:
• 1- عرفان در عصر ابوسعید
• 2- نکته های مثبت و منفی در اندیشه های عرفانی
• 3- عرفان و مردم
• 4- عرفان و اسلام
• 5- ابوسعید و دیگر عارفان
• 6- نحوه بیان اندیشه های عرفانی در روزگار ابوسعید
• 7- ابوسعید و سخنان مشایخ عرفان
• 8- اسرار التوحید و جایگاه عرفانی این کتاب

ت) اندیشه های ادبی :
• 1- ابوسعید و شیوه های بیان
• 2- نثر در روزگار ابوسعید
• 3- جایگاه شعر در ادبیا عرفانی
• 4- ابوسعید و شعر
• 5- نثر عرفانی و جایگاه آن در ادب فارسی
• 6- رباعی در پهنه ی ادبیات عرفانی
• 7- اسرار التوحید و جایگاه ادبی آن
• 8- زبان و واژگان ابوسعید

ث)اندیشه های اعتقادی:
• 1- ابوسعید و مذاهب
• 2- سردمداران مذهبی ابوسعید
• 3- ابوسعید و اندیشه های قرآنی
• 4- ابوسعید و احادیث
• 5- بهره مندی ابوسعید از قرآن و احادیث
• 6- عرفان و قرآن
• 7- عرفان و احادیث قدسی و نبوی
• 8- اسرار التوحید و ارزش اعتقادی این کتاب
• 9 – باورهای مردمی و ابوسعید( ازگذشته تا حال)