کنگره ابوسعید ابوالخیر مهنه- برگزار کنندگان و حامیان

انجمن اثار و مفاخر فرهنگی کشور

استانداری خراسان رضوی (اداره کل آموزش و پژوهش)

ادراه کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری-تربت حیدریه و مه ولات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی-تریت حیدریه و مه ولات

دانشگاه تربت حیدریه

شوراهای اسلامی شهرستان مه ولات- فیض اباد و مهنه

دفتر امام جمعه فیض اباد

دانشگاه پیام نور مه ولات

دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی