اطلاعیه ثبت نام متقاضیان انتقالی و مهماني نیمسال دوم 98-97

احتراما، به استحضار می رساند کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال جهت نیمسال دوم 98-97 می بایست درخواست خود را از طریق:
سامانه آموزش- درخواست های آموزشی- درخواست جدید - چاپ ص 1 و ص 2 کمیسیون موارد خاص، حداکثر تا روز شنبه مورخ 08/10/97 تکمیل و پس از پرینت (بصورت پشت و رو) و دریافت امضاء های مربوطه ، فرم کمیسیون را به امور دانشجویی تحویل نمایید.
شایان ذکر است:
- مهلت زمانی مشخص شده، قابل تمدید نمی باشد.
- تنها موارد مورد بررسی جهت درخواست مهمانی و انتقال در نیمسال دوم عبارتند از:
۱- ازدواج دانشجوی دختر ۲- سرپرست خانوار شدن دانشجو ۳- بیماری خاص دانشجو
- لازم به ذکر می باشد سایر موارد جهت درخواست های دانشجویان مبنی بر مهمانی و انتقال می بایست از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir که در اردیبهشت فعال می گردد صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز:
- پرینت فرم کمیسیون موارد خاص
- رسید پرداخت مبلغ 200/000 ریال ( امور مالی دانشگاه)
- ریزنمرات تمام نیمسال های تحصیلی
- مستندات مربوط به شرایط خاص دانشجو