برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

ماده 19 آئین نامه شورای صنفی دانشجویان: انتخابات با حضور 25 درصد کل واجدین دارای حق رای رسمیت می یابد، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف بعلاوه یک کل آراء انتخاب خواهند شد و در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان (صرف نظر از تعداد و درصد آن ها) حائز شرایط شناخته خواهند شد.

با توجه به اینکه هیچکدام از کاندیداها موفق به کسب آراء نصف بعلاوه یک مجموع آراء ماخوذه نشده‌اند دور دوم انتخابات شورای صنفی در روز یک شنبه 11 آذر ماه از ساعت 9 الی 17 در محل ورودی ساختمان آموزشی (سالن شیشه ای) برگزارخواهد شد.

کاندیداها (براساس آرای کسب شده در دور اول انتخابات):

1. ابراهیم دهباشی                                                             2.  مهدی حیدری

3. سید حمیدرضا موسوی                                                 4. مهدی انصاری

5. رضا افرازه                                                                   6. حسن فتاحی

7. حسین دژبانی اول                                                         8. زهرا اسماعیل دخت

9. محمد راستی                                                                 10. فاطمه الوندی

11. ایوب رحیمی                                                              12. مهدی عادلی

13. عرفان جلوداری                                                       14.  امیر صمیمی

15. ساناز امامی                                                                16. احمد قاسمی

17. امیرحسین دوستگان                                                18. علی اسماعیلی هاشم آبادی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه تربت حیدریه