تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش

به اطلاع می رساند با توجه به تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه در بخش اعضای هیأت علمی، اساتید مدعو و دانشجویان در هفته پژوهش، خواهشمند است مدارک پژوهشی خود را مطابق با آیین نامه ارتقا (مندرج در وب سایت مدیریت پژوهشی) حداکثر تا تاریخ 1 آذر 1397 به کارشناس محترم پژوهشی تحویل نمایید. ضمناً موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.

  1.     تاریخ ارائه مستندات از 1آذر 1396 لغایت 1 آذر 1397 باشد.
  2.     ارائه صفحه اول مستندات کفایت می کند و نیازی به ارائه رزومه نمی باشد.