فرم طرح درس (ویژه اساتید دانشگاه تربت حیدریه)

ضمیمهاندازه
فایل فرم طرح درس.docx29.05 کیلوبایت

احترامأ از کلیه اساتید هیئت علمی و مدعو که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در امر تدریس با این دانشگاه همکاری دارند درخواست می شود نسبت به تهیه فرم طرح درس (فایل پیوست) و ارسال آن به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس nezarat@torbath.ac.ir اقدام فرمایند.

لطفا در تهیه طرح درس به نکات زیر توجه فرمایید:

  • - در مورد برگزاری آزمایشگاه و کارگاه نیز ارائه طرح درس الزمی است. در این موارد یک دستورالعمل کار در آزمایشگاه یا کارگاه نیز باید وجود داشته باشد. همچنین در طرح درس عنوان فعالیت آزمایشگاهی یا کارگاهی در هر جلسه باید مشخص شود.
  • - در صورت وجود بازدید در سرفصل درس و یا ضرورت انجام بازدید، باید در هنگام ارائه طرح درس، تعداد بازدیدها و مکان پیشنهادی آن لحاظ شود.
  • - طرح درس می بایست در اولین جلسه کلاس به دانشجویان ارائه شود.