تخلفات انتخاب واحد / نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 / فوری

قابل توجه دانشجویان گرامی در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته و کاردانی:

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست تخلفات انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397 اشاره شده است، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 به دفتر مدیریت گروه آموزشی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است، در صورت عدم‌مراجعه در زمان مقرر، حذف ترم تحصیلی صورت خواهد پذیرفت. 

تخلفات انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397:
کاردانی: مجتبی صفری - معین عسگری.

انتخاب گروه آموزشی: