تمام مقاطع تحصیلی / تاریخ امتحانات / فوری

«قابل توجه عموم دانشجویان گروه مهندسی عمران در تمام مقاطع تحصیلی»
با توجه به به‌روزرسانی تاریخ و ساعات امتحانات پایانی ترم، با مراجعه به سامانه‌ی آموزشی خود نسبت به اطلاع از تاریخ و ساعت دقیق امتحان اقدام نمایید.

 

انتخاب گروه آموزشی: