دوره ی آموزشی تابستان 98

قابل‌توجه دانشجویان متقاضی اخذ واحد درسی در دوره‌ی آموزشی تابستان 1398،

متقاضیان اخذ واحد درسی در دانشگاه تربت‌حیدریه؛
- جهت اطلاع از شرایط اخد واحد درسی در دوره‌ی آموزشی تابستان به اطلاعیه‌ی اداره‌ی آموزش دانشگاه، در بخش «آخرین اطلاعیه‌ها» به تارنمای رسمی دانشگاه تربت‌حیدریه مراجعه شود.

متقاضیان اخذ واحد درسی در دانشگاه‌های دیگر؛
به موارد زیر توجه شود:
1- درخواست‌های مهمانی، صرفاً به صورت الکترونیک، از طریق سامانه‌ی آموزش در پرتال دانشجویی قابل تهیه می‌باشند.
2- پس از کامل‌نمودن کاربرگ مرتبط با درخواست مهمانی و تهیه‌ی نسخه‌ی کاغذی، به دفتر مدیریت گروه مراجعه شود.
3- جهت دریافت راهنمایی پیرامون انتخاب واحدهای درسی و مشورت تحصیلی، ابتدا به استاد راهنمای آموزشی مرتبط با ورودی مراجعه شود.
4- صرفاً با درخواست‌های اخذ دروس پایه (به صورت حضوری) و دروس عمومی (به صورت حضوری یا غیرحضوری) موافقت می‌شود. طبق مصوبه‌ی شورای گروه آموزشی مورخ 1398/3/11 امکان اخذ دروس تخصصی و یا اختیاری به صورت مهمان وجود ندارد.
5- طبق مصوبه‌ی شورای آموزش دانشگاه مورخ 1398/3/20، صرفاً با درخواست‌های مهمانی در دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی موافقت می‌شود.
6- آخرین زمان ارائه‌ی درخواست‌های مهمانی به دفتر مدیریت گروه آموزشی 1398/4/19 است. به هیچ‌وجه با درخواست‌های ارسالی پس از تاریخ اعلام‌شده موافقت نخواهد شد. 

انتخاب گروه آموزشی: