فرمت گزارش کارآموزی و پایان نامه دانشجویان معماری

به اطلاع می رساند فرمت گزارش کارآموزی و پایان نامه دانشجویان معماری در بخش اطلاعات گروه سایت دانشگاه قرار گرفت. انجام کار برپایه ی این فرمت ها در گروه معماری بایسته خواهد بود. در غیر اینصورت با دانشجو برخورد صورت خواهد گرفت.