قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه بتن را در تابستان 1397 با جناب آقای دکتر یعقوبی اخذ نموده اند

دانشجویانی که درس پروژه بتن را در تابستان 1397 با جناب آقای دکتر یعقوبی اخذ نموده اند لازم است تا قبل از روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397 ضمن مراجعه حضوری، نسبت به تعیین زمان دفاع اقدام نمایند. بعد از این تاریخ نمره صفر برای دانشجو ثبت خواهد شد.