قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری

دانشجویانی که در ترم جاری درس طرح  نهایی (پایان نامه) را اخذ نموده اند لازم است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 15 آبان ماه 1397 نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود از میان اعضای هیات علمی گروه عمران و معماری اقدام و تایید استاد راهنمای انتخابی را دریافت نمایند(دریافت امضای فرم انتخاب استاد راهنما توسط استاد راهنمای مورد نظر و تحویل آن به گروه تا قبل از تاریخ 15 آبان ماه). نحوه انجام کار در درس طرح نهایی در اطلاعیه قبلی آمده است.