قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1397 کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی مهندسی عمران

به اطلاع می رساند جلسه معارفه با دانشجویان ورودی 1397 در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی مهندسی عمران  راس ساعت 12 روز شنبه مورخ 10 آذرماه 1397 در سالن مفاخر برگزار می گردد. حضور دانشجویان ورودی جدید در این جلسه الزامی می باشد.