معماری / کارشناسی ناپیوسته / ورودی 1396 / طرح نهایی

قابل‎توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته‎ی معماری، ورودی سال 1396 که متقاضی اخذ درس طرح‎نهایی می‎باشند. لطفاً جهت انتخاب استادراهنمای درس طرح‎نهایی، با آدرس پست‎الکترونیکی که اعلام شده است، با اساتید موردنظر در ارتباط باشید. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند، تا یک بهمن‎ماه 1397 فرصت دارند نسبت به انتخاب استادراهنما درس طرح‎نهایی اقدام نمایند. پس از حصول توافق، استاد محترم راهنما اسم دانشجو را به گروه‎آموزشی معرفی خواهد نمود. در صورت عدم معرفی دانشجو تا تاریخ اعلام‎شده، گروه‎آموزشی نسبت به انتخاب استادراهنما اقدام خواهد نمود و دانشجو حق هیچ‎گونه اعتراضی نخواهد داشت. ظرفیت هر مدرس جهت راهنمایی درس طرح‎نهایی دو نفر است که بی‎تردید پس از اعلام توسط استاد محترم راهنما، ظرفیت ایشان تکمیل خواهد شد. 

اسامی مدرسان محترم درس طرح‎نهایی (به ترتیب حروف الفبا): 

1- مهندس شیما امینی aminiarch@gmail.com (مهرپور - عابدی)

2- دکتر پدرام حصاری pedramhessari2012@yahoo.com (حمیدی - زاهدی)

3- مهندس منصوره درمحمدی dormohamadi_m@yahoo.com  (محمدی - رسولخانی)

4- مهندس سمانه فروغیان foroughian_samaneh@yahoo.com (اولادی - قاسمی)

5- مهندس محمد مهذب‌طلاب mohazzab_t@hotmail.com (حسن‌زاده - رباطی)

6- مهندس شیما مطیع shimamoti@yahoo.com (عباسی - مزاری)

7- مهندس آزاده‎ یوسفی azadehyousefi11@gmail.com (سیدی - باباخانی)

8- مهندس مهسا حسنی m84hasani@gmail.com (پوریعقوب - عبداالهی)

** جهت اطلاع دانشجویان از ظرفیت باقی‎مانده‎ی اساتید محترم، این لیست هر دو روز یکبار به روزرسانی خواهد شد (آخرین به روزرسانی : 1397/11/3)

انتخاب گروه آموزشی: