کارشناسی ناپیوسته / برنامه هفتگی حضور اساتید محترم راهنمای درس طرح نهایی

قابل دانشجویان دانشجویان متقاضی درس طرح نهایی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-1397:

برنامه‌ی حضور هفتگی اساتید محترم راهنمای درس طرح نهایی به شرحی که در ادامه می‌آید اعلام می‌گردد. دانشجویان گرامی موظف‌اند با انجام هماهنگی با استاد محترم راهنما، هر هفته در زمان اعلام‌شده، جهت بررسی روند انجام پروژه به ایشان مراجعه نمایند. بی‌تردید مسئولیت هر گونه عدم‌پیگیری در رسیدگی به تکالیف مربوط پروژه‌ی درس طرح نهایی، بر عهده‌ی دانشجو خواهد بود:

1- سرکار خانم مهندس درمحمدی: روز چهارشنبه > ساعت 9 تا 10 و 16:30 تا 17:30.
2- سرکار خانم مهندس یوسفی: روز یکشنبه > ساعت 11:30 تا 12:30 (هر هفته) و 14:30 تا 16:30 (هفته‌های زوج) و 16:30 تا 18:30 (هفته‌های فرد).
3- جناب آقای مهندس مهذب: روز چهارشنبه > ساعت 8 تا 10. 
4- سرکار خانم مهندس مطیع: روز سه‌شنبه > ساعت 16 تا 18.
5- جناب آقای دکتر حصاری: روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه > ساعت 12 تا 14.
6- سرکار خانم مهندس امینی: روز سه‌شنبه > ساعت 11 تا 13 (استاد محترم مشاور: سرکار خانم مهندس ذاکری: روز یک‌شنبه > ساعت 10 تا 12)
7- سرکار خانم مهندس  فروغیان: روز دوشنبه > ساعت 11 تا 13.

(این اطلاعیه در حال تکمیل و به‌روزرسانی است.)