کارشناسی ناپیوسته / نتایج بررسی کاربرگ های پیشنهاده ی درس طرح نهایی

قابل توجه دانشجویان متقاضی درس طرح نهایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397:

موضع بررسی کاربرگ‌های پیشنهاده‌ی درس طرح نهایی در جلسه‌ی شورای گروه آموزشی در تاریخ 1397/12/18 مورد بررسی قرار گرفت. لطفاً جهت دریافت نتیجه، شخصاً به دفتر مدیریت گروه مهندسی عمران  ومعماری در ساعات اداری مراجعه نمایید.