کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / دکتر گل‌محمدی / پروژه فولاد و کارآموزی

قابل توجه دانشجویان گرامی که با جناب آقای دکتر گل‌محمدی درس کارآموزی و پروژه فولاد را اخذ نموده‌اند.
آخرین مهلت برگزاری جلسه‌ی دفاع روز سه‌شنبه 27 آذرماه ساعت 8 تا 10 صبح خواهد بود.
عدم مراجعه به منزله‌ی کسب نمره‌ی مردودی تلقی می‌شود. 

انتخاب گروه آموزشی: