انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

دکتر فتحی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات دکتر جلیل فرزادمهر به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر علیرضا صالحان، عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه را به این عنوان منصوب نمودند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید