برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه دانش لینک و فارس پیپر

دسترسی به پایگاههای آنلاین مقاله و ایبوک لاتین دانش لینک و فارس پیپر

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایید

جهت ورود مستقیم به پایگاه ها از پیوندهای زیر استفاده نمایید:

دانش لینک

فارس پیپر

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید