برنامه کارگاه های هفته پژوهش

برنامه کارگاه های هفته پژوهش در دانشگاه تربت حیدریه

تاریخ برگزاری

کارگاه

 ساعت 8 الی 10

کارگاه

ساعت 10 الی 12

کارگاه

 ساعت 12 الی 14

شنبه

3 آذر1397

-

 

-

اتوماسیون و کاربردهای رباتیک در صنعت

مدرس: آقای دکتر قریب

دوشنبه

5 آذر1397

 

مبانی نانو ریز پوشانی مواد مؤثره گیاهان دارویی

مدرس: خانم دکتر ناصری

کاوش های باستان شناسی محوطه تاریخی دامسک تربت حیدریه

مدرس: آقای دکتر فلاح

سه شنبه

6 آذر1397

 

مقایسه توده ­های زعفران ایرانی با توده ­های زعفران اسپانیایی

مدرس: آقای دکتر صحابی

سنجش از دور در منابع طبیعی

مدرس: آقای دکتر فرزادمهر

چهارشنبه

7 آذر1397

 

ترسیم چشم انداز سازمان

مدرس: آقای مهندس قدوسی

کلیات پیشروی آب شور در آب های زیر زمینی

مدرس: آقای دکتر بهرامی

یکشنبه

11 آذر1397

 

آموزش شبکه عصبی با اکسل

مدرس: خانم دکتر رستگاری پور

روش تحقیقات و اصول اولیه نگارش مقاله علمی

  مدرس: آقای دکتر حقیان

دوشنبه

12 آذر1397

فرصت ها و تهدیدات پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  (CFT)

مدرس: آقای دکتر بشارت

کاربرد نانوذرات در جوانه زنی بذر

مدرس: آقای دکتر فیضی

چالش های مدیریت منابع آب

مدرس: آقای دکتر شهیدی

سه شنبه

13 آذر1397

 

تحلیل داده های پرسشنامه ­ای با spss

مدرس: آقای دکتر بشیری

آخرین پیشرفت­ های ژنومیکس

مدرس: آقای دکتر یوسفی جوان

چهارشنبه

14 آذر1397

مزاج شناسی و طب ایرانی اسلامی1

مدرس: آقای دکتر احمدیان

مزاج شناسی و طب ایرانی اسلامی2

مدرس: آقای دکتر احمدیان

روش و فناوری های نوین استخراج اسانس و عصاره گیاهان دارویی

مدرس: آقای مهندس دانشمندی

یکشنبه

18 آذر1397

 

آشنایی با کسب و کار تجاری کشاورزی

مدرس: خانم دکتر محتشمی

عدم قطعیت

مدرس: آقای دکتر تقی زاده

دو شنبه

19 آذر1397

 

آشنایی با مفاهیم کسب و کار و کارآفرینی

مدرس: آقای دکتر کاوه

مدیریت سبز در دانشگاه

مدرس: آقای دکتر گل محمدی

سه شنبه

20 آذر1397

 

آشنایی با روش های پژوهش و ابزارهای آن 1

مدرس: آقای دکتر صالحان

آشنایی با روش های پژوهش و ابزارهای آن 2

مدرس: آقای دکتر دلداری

چهارشنبه

21 آذر1397

 

نقشه راه تحصیلات آکادمیک

مدرس: آقای دکتر حصاری

پروژه های بین المللی اراسموس و H2020

مدرس: آقای مهندس یثربی

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید