برگزاری شورای تعامل دانشگاه

جلسه شورای تعامل دانشگاه روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ در محل اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

جلسه شورای تعامل با حضور دکتر فتحی، ریاست دانشگاه، دکتر فیضی، معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیران دانشگاه و دانشجویان عضو این شورا روز دوشنبه 10 دیماه برگزار گردید. در این جلسه دکتر فتحی رئیس بیان داشت که «شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه»، نهادی بسیار مهم برای حضور و تقویت مشارکت و همفکری دانشجویان است که به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد مسائل و مشکلات دانشگاه، انتقال بی واسطه نظرات مدیریت دانشگاه و دانشجویان، ایجاد فضای مدیریتی سالم، متعهد و پاسخگو و افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاه تشکیل می شود. در ادامه، دکتر فیضی ضمن خیرمدم به دانشجویان و تاکید بر ضرورت تعامل فی مابین دانشجویان و مسئولین دانشگاه، به ارائه گزارشی مختصر از عملکرد حوزه دانشجویی و فرهنگی پرداخت.

گفتنی است، نمایندگان دانشجویان در این شورا ضمن بیان دغدغه ها و مشکلات حوزه فعالیت خود، مسائل مختلف مورد نیاز دانشجویان را مطرح و از سوی اعضای شورا به بحث و بررسی پرداخته شد و همچنین راهکارهایی تسهیل کننده در جهت ارائه عملکرد بهتر فعالیت دانشجویان ارائه گردید.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید