برگزاری کارگاه آشنایی با نظام دانش بنیان در دانشگاه تربت حیدریه

کارگاه آشنایی با نظام دانش بنیان روز چهارشنبه 21 فروردین ماه 1398 در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه کارگاه آشنایی با نظام دانش بنیان روز چهارشنبه 21 فروردین ماه 1398 ویژه اعضای هیات علمی در این دانشگاه برگزار شد. در این برنامه که با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه با نحوه شکل گیری شرکت های دانش بنیان تشکیل شد، پس از عرض خیر مقدم توسط دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مهندس مظلوم زاده مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان و مسئول دبیرخانه توسعه دانش بنیان استان تاریخچه ایجاد این شرکت ها را بیان نمود. در ادامه نیز ضمن بررسی شاخصه های اصلی شکل‌گیری این شرکت ها، قوانین حاکم و حمایت های موجود برای این شرکت ها  بیان گردید. در پایان نیز به سوالات حاضرین در این زمینه پاسخ داده شد.

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید