برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه

کارگاه آموزشی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه روز سه شنبه 18 دیماه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه روز سه شنبه مورخ 18 دیماه 1397 توسط دکتر مه پیکر، عضو هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه ضوابط و مقررات آموزشی-پژوهشی، علم سنجی، اعتبار مجلات، نحوه امتیازدهی و مدارک لازم جهت بررسی در کارگروه منتخب جهت ارسال مدارک به هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه سوالات و ابهامات اعضای هیأت علمی در این خصوص پاسخ داده شد. در پایان دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن قدردانی از دکتر مه پیکر جهت ارائه موضوع مورد بحث، از حضور پررنگ اعضای هیات علمی در این کارگاه تشکر نمود و بر برگزاری منظم این کارگاه ها جهت آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با آئین نامه ارتقاء تاکید کرد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید