حضور هیات بازرسی و نظارت بازرسی کل استان خراسان رضوی در دانشگاه تربت حیدریه

هیات بازرسی و نظارت بازرسی کل استان خراسان رضوی در دانشگاه تربت حیدریه آماده دریافت پیشنهادات، انتقادها و نظرات اصلاحی مخاطبین عزیز میباشد.

این هیات در اتاق 123 طبقه اول ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر میباشد.

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید