دیدار ریاست دانشگاه تربت حیدریه با مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه

دکتر فتحی ریاست دانشگاه تربت حیدریه همراه با حاج احمد بلبل، نایب رئیس هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه و دکتر انصاری مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه روز دوشنبه، 19 فروردین ماه 1398 با مهندس توکلی زاده مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه دیدار نمودند. در این دیدار دکتر فتحی ضمن تبریک انتخاب مهندس توکلی زاده به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و همچنین انتخاب کارخانه سیمان زاوه را به عنوان صنعت سبز برتر کشور، از توجه و همکاری ایشان جهت در اختیار قرار دادن 50 تن سیمان جهت کارهای عمرانی دانشگاه تربت حیدریه تشکر و قدردانی نمودند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید