رونمایی از پروژه ملی امکان سنجی تولید زعفران در مناطق با اولویت اقلیمی و اجتماعی با رویکرد محصول سالم در شهر گلباف کرمان

روز پنجشنبه 6 دیماه در مراسمی از پروژه ملی امکان سنجی تولید زعفران در مناطق با اولویت اقلیمی و اجتماعی با رویکرد محصول سالم در شهر گلباف استان کرمان رونمایی شد.

این مراسم روز پنجشنبه 6 دیماه 1397 در شهر گلباف و با حضور دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کاوه، رئیس پژوهشکده زعفران و مسئولین استانی کرمان و شهرستان گلباف برگزار شد. در این مراسم ضمن بازدید از مزارع پژوهشی و آنفارم، از پروژه ملی امکان سنجی تولید زعفران در مناطق با اولویت اقلیمی و اجتماعی با رویکرد محصول سالم رونمایی شد. پیرو تفاهم نامه سه جانبه منعقد شده بین پژوهشکده ملی زعفران، شورای اسلامی شهر گلباف و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، این پروژه از سال 1396 آغاز گردید و پس از نمونه گیری و بررسی نمونه های خاک و آب، مناطق مستعد در شهر گلباف مورد شناسایی قرار گرفت و دو مزرعه آنفارم و یک مزرعه پژوهشی با تلاش محققین پژوهشکده زعفران و همکاری شورای اسلامی شهر گلباف کشت گردید.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید