سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و روز بسیج گرامی باد

فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواست های حقیر نشدن است. (مقام معظم رهبری)

5 آذرماه، سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و روز بسیج گرامی باد.

 

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید